Cursus

Rugproblemen bij paarden

Inleiding
Problemen van de rug van het paard kunnen leiden tot kreupelheden. Ook lichte rugproblemen veroorzaken al een kwaliteitsverlies in de gang van het paard. Een pijnlijke en stijve rug vermindert de prestatie en zal op de lange duur ook het karakter van uw paard veranderen. Het paard zal vaker protesteren, doet met minder plezier zijn werk en is soms niet meer trainbaar. Hoe ontstaan rugproblemen en hoe kan ik ze voorkomen wordt op een duidelijke manier in deze cursus uitgelegd.

Doelgroep
Recreatie-, wedstrijdruiters en houders van paarden.

Doel
Na de cursus zullen de deelnemers:

 • kennis hebben van de rug van het paard
 • weten hoe rugproblemen kunnen ontstaan
 • de ” warnings” leren signaleren
 • weten welke maatregelen men zelf kan treffen

Inhoud
Onderwerpen die aan de orde komen:

 • anatomie van de rug
 • aandoeningen van de rug
 • relatie beenproblemen / rugaandoeningen
 • rijtechniek en rugaandoeningen
 • therapie van de rug

Werkwijze
De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. In het theoretische gedeelte wordt aan de hand van een powerpoint-presentatie bovenstaande onderwerpen besproken. Er wordt ruim tijd gereserveerd om vragen te beantwoorden.

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Preventie van blessures bij paarden

Inleiding
Paarden worden getraind. Hierbij moet het paard een optimale prestatie verrichten. Dit betekent grenzen verleggen om op die manier tot een betere prestatie te komen. Het gevaar bestaat daarbij vaak óók dat grenzen overschreden worden. Het paard loopt dan tegen zijn fysieke grens aan waardoor uiteindelijk de prestatie vermindert. Hoe weet de berijder dat deze grenzen overschreden zijn en wanneer moet het trainingsprogramma aangepast worden? Dit vraagt kennis van het bewegingsapparaat en het leren signaleren van overbelastingsklachten.

Doelgroep
Recreatie-, wedstrijdruiters en houders van paarden.

Doel
Na de cursus zullen de deelnemers:

 • kennis hebben van het bewegingsapparaat van het paard
 • beseffen wat het overschrijden van grenzen voor het paard kan betekenen
 • de ” warnings” leren signaleren
 • weten welke maatregelen men zelf kan treffen

Inhoud
Onderwerpen die aan de orde komen:

 • hoe gebruiken wij het paard
 • de rug van het paard
 • beeninspectie
 • peesaandoeningen
 • bandageren
 • koude en warmte therapie
 • spieraandoeningen / stretchen
 • training

Werkwijze
De cursus bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. In het theoretische gedeelte wordt aan de hand van een powerpoint-presentatie bovenstaande onderwerpen besproken. Er wordt ruim tijd gereserveerd om vragen te beantwoorden.

Vraag vrijblijvend een offerte aan.