Veelgestelde Vragen

Op deze pagina

Wat doet een Fysiotherapeut voor Paarden?

Een Fysiotherapeut voor Paarden past fysische prikkels toe om stoornissen in het bewegingsapparaat van het paard te voorkomen of te behandelen. Deze stoornissen in het bewegingsapparaat uiten zich in het onregelmatig lopen van het paard. Er is dan sprake van kreupelheid die zéér licht ofwel overduidelijk aanwezig is.
Maar óók kan deze stoornis zich op andere manieren uiten zoals moeizaam inbuigen, stijver lopen, het bit aan een kant vastpakken, moeizaam overgangen maken, problemen met nageeflijkheid ….. etc. Een Fysiotherapeut voor Paarden probeert door middel van een onderzoek de oorzaak van deze problemen op te sporen.

Kortom:” Fysiotherapie voor Paarden” voor:
• optimale prestatie • onderzoek van bewegingsstoornissen
• behandeling van blessures • voorlichting ter preventie van blessures
• hulp bij het ontdekken van waarom uw paard minder presteert


Welke kennis mag u van een Fysiotherapeut voor Paarden verwachten?

Een Fysiotherapeut voor paarden is een fysiotherapeut die geschoold is in de anatomie, fysiologie, pathologie, bewegingsleer, biomechanica, zoötechniek en trainingsleer van het paard.

Hoeveel behandelingen heeft een paard nodig?

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort aandoening en de tijd dat die al bestaat. In de regel zijn 3 à 4 behandelingen noodzakelijk om resultaat te bereiken.
Het kan ook voorkomen dat één bezoek voldoende is. Na advies en zo nodig een trainingsschema kunnen paard en berijder zonder verdere behandeling weer verder.

Heeft u zelf een vraag . . .

dan kunt u mij deze, door het vragenformulier in te vullen, stellen: U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord. Vermeld in uw e-mail s.v.p. ook op welk telefoonnummer u bereikbaar bent. Aan deze service zijn geen kosten verbonden.

Wilt u direct een antwoord op uw vraag of advies . . .

vraag dan een telefonisch consult aan. Tijdens de behandelingen neem ik geen telefoon aan. Daarom wil ik u vragen naam, telefoonnummer en tijden dat u bereikbaar bent duidelijk in te spreken dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.
Wilt u een afspraak maken, bel dan (0294) 23 09 49 of (06) 51 39 11 38